Skaraborgsfilmarna är en nystartad film- och fotoklubb.

30-talet medlemmar från Skövde Film- och videoklubb och Skaraborgs Film- och videoförening är med i den nya föreningen.
Ordföranden Göran Alm har planer för utbildning i filmning, ljud- och redigerings-kunskap med mera.
Tidigare klubbars verksamhet har bestått i utbildningar, filmtävlingar, nostalgikvällar med egna och andras filmer. Bland de senare "Färöarna", olika inspelningar från bland annat Skövde, Billingen för länge sedan med flera.