FÖRENINGENS STYRELSE


Ordförande: Göran Alm.
Vice ordförande: Björn Obenius.
Sekreterare: Eva Blomqvist.
Kassör: Inge Sjöström.
Ledamot: Sture Ström